Fördelar och nackdelar med marknadsekonomi idag

essensen av en marknadsekonomi

för- och nackdelar med en marknadsekonomi marknadsekonomi - en uppsättning av de ekonomiska förbindelserna där definierar institutionen och regulator av ekonomiska processer är marknaden.I ett sådant system, marknadsbaserade mekanismer som svarar på Utbud och efterfrågan styr produktionsvolymen, distribution struktur och graden av konsumtion av varor och tjänster.Å ena sidan är det klart och enkelt.Men som vi vet, alla begrepp och processer har sina för- och nackdelar.Så här.Det är värt en närmare titt på de särdrag, fördelar och nackdelar med marknadsekonomin.

Privat egendom

marknaden innebär en absolut fördel och privat egendom till staten.Och om vi överväga för- och nackdelar med en marknadsekonomi, bör det övervägas en positiv aspekt av det, som entreprenör, kommer som har den här egenskapen att vara möjligt att använda den på ett effektivt sätt för att maximera vinstmarginalerna.Det finns ingen "vanlig" egendom, som, som historien visar, används ofta ineffektivt.

priset för produkter

fördelarna med en marknadsekonomi förekomsten av jämviktspriserna bör också tillskrivas fördelarna med marknadsekonomi.Priset bestäms av utbud och efterfrågan.Det vill säga, priset är lika med det belopp du är villig att spendera på varor som köpare och säljare är villiga att sälja den.Utbud och efterfrågan styr hur varorna produceras, vilka och hur många resurser att använda.Med andra ord, kör så kallade "osynliga handen av marknaden", som i sina verk beskrev den brittiska forskaren Adam Smith.Med tanke på de fördelar och nackdelar med en marknadsekonomi, måste det sägas att å andra sidan, det finns begrepp som fusioner och förvärv, som tyder på uppkomsten av monopol och oligopol.En monopolist sätter priset monopol.Detta pris kan vara orimligt hög för köpare.Samtidigt planekonomin, är många priser satt centralt, framför allt sociala varor för vissa delar av befolkningen.

konkurrens och ekonomisk frihet

Fördelar och nackdelar med marknadsekonomi tala om för- och nackdelar med en marknadsekonomi, är det nödvändigt att veta att i en sådan ekonomi, det finns en hög grad av ekonomisk frihet.Det är bra, eftersom tillverkaren bestämmer vilka varor, hur mycket från vad och för vem man ska producera, så att dessa verksamheter förde honom maximal vinst.Konkurrensen mellan tillverkare och återförsäljare, i sin tur, får dem att göra sin produkt mer attraktiv för kunderna och ger rätt att välja.Samtidigt är marknadsekonomin ofta kännetecknas av frånvaron av lagstiftning som reglerar vissa aspekter av det, vilket bidrar till framväxten av låg kvalitet som säljs under sken av kvalitet, liksom förekomsten av vissa typer av bedrägerier varor.

Slutsatser

bör noteras att de planerade och kommandoekonomier har också sina för- och nackdelar.Marknadsekonomi i sin rena form existerar inte någon annanstans.Så, idag, varje stat, som leder sin ekonomi på makronivå, försöker så effektivt som möjligt för att ta hänsyn till alla de positiva och negativa aspekterna av industriella och kommersiella processer för att förbättra sin ekonomiska situation och öka den ekonomiska tillväxten.